تبلیغات
لهجه عراقی
 
جمعه 8 آذر 1392 :: نویسنده : arabicdialect group

بخش اصلی و مهم قیود زمان در لهجه عراقی به قرار زیر میباشد:


گذشته (الماضی)

دیروز                البارحة / مبارح            شفته البارح بالسوگ. (دیروز در بازار او را دیدم)     

پریروز               اول البارحة                شفته اول البارحة بالسوگ.

هفته گذشته          الاسبوع الفات*             

ماه گذشته             الشَهَر الفات*               

سال گذشته             السنة الفاتت*    

*  ممکن است از «الماضی» و «الماضیة» هم استفاده شود...


حال (الحاضر)

امروز                 الیوم                        شفته الیوم بالسوگ.

این هفته               هذا الاسبوع              

این ماه                 هذا الشَهَر                

امسال                  هذی السنة


آینده (المستقبل)

فردا                  باچـِـر            

پس فردا          عُگــُب باچـر      رح اشوفه عگب باچر.

هفته آینده           لاسبوع الجای

ماه آینده            الشَهَر الجای

سال آینده          السنة لجایة

 

البته قیود دیگری هم وجود دارند مانند :

 هسة (الان)

استـَوّة – توّی – توّة (تازه – بلافاصله)

لیهسة (تا الان)

بعده (هنوز) : البته از این کلمه بصورت دیگری هم استفاده می شود که آن را با ضمیر متصل می آورند

بَعَد + ضمایر متصل »»»»»» هنوز   بَعَدنی ما رایح للبیت. (هنوز به خانه نرفته ام.)

و از این قبیل قیود که در بخشهای بعدی با آنها بیشتر آشنا می شوید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 آذر 1392 :: نویسنده : arabicdialect group
در این بخش شما را با تعدادی از میوه ها آشنا میکنیم 

میوه ها
«فواکه»لوز (looz)  »»»»»»» بادام

تفّاح(tffah)»»»»»»» سیب


مشمش(mishmish)»»» زرد آلو


موز(mooz)»»»»»»»موز


توت اسود(toot aswad)»»»»»»توت سیاه


بطّیخ(battiikh)»»»»»»»»طالبی


کرز(karaz)»»»»»»گیلاس


جوز هند(jooz hind)»»»»»»نارگیلتَمُر(tamur)»»»»»»»»خرما


تین(tiin)»»»»»»»»انجیرعنب(9inab)»»»»»»»انگوربطّیخ اصفر(battiikh asfar)»»»»»خربزه

کیوی(kiwi)»»»»»»»»»کیوی


لیمون(liimoon)»»»»»»»لیمو شیرین


کِلـِس(kilis)»»»»»»»»»لیمو ترش


لالنگی(laalingi)»»»»»»»نارنگی


مانجو(maanjo)»»»»»»»»انبه


خوخ مرکب (khookh imrakkab)»»»» شلیل


پرتقال(portoghal)»»»»»»»»پرتقال


خوخ (khookh)»»»»»»»»»هلو


عرموط(9armuut)»»»»»»» گلابی


أناناس(ananaas)»»»»»»»آناناس


فِستِق(fistigh)»»»»»»»»پسته


عنجاص(9injaas)»»»»»» آلو


رمّان(rummaan)»»»»»»»»انار


زبیب(zabiib)»»»»»»»»»»کشمشچِلَک-شِلّیک(chilak-shilleek)»»»»»»»توت فرنگیرگـّـی(raggi)»»»»»»»»»»»هندوانه

البته توجه داشته باشید این میوه ها به لهجه عراقی معرفی شده اند پس سعی کنید که معادل فصیح آنها را هم بیاموزید تا دچار مشکل نشوید

انشاءالله موفقین...

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 5 آذر 1392 :: نویسنده : arabicdialect group

ضمایر ملکی:

ضمایر ملکی باید با مرجع ضمیرشان  از نظر تعداد و جنس مطابقت داشته باشند و این ضمایر در دو گروه مذکر و مونث به قرار زیر هستند:

            مذکر                                                         مونث

ماله (مال او)   ma:la                                مالته (مال او) ma:lta

مالها (مال او)  ma:lha                            مالتها (مال او) ma:latha

مالهُم (مال آنها) ma:lhom                      مالتهم (مال آنها) ma:lathom

مالـَک (مال تو) ma:lak                           مالتک (مال تو)  ma:ltak

مالـِـچ (مال تو) ma:lich                            مالتچ (مال تو) ma:ltich

مالکـُـم (مال شما) ma:lkom                     مالتکم (مال شما) ma:latkom

مالــی (مال من) ma:li                                مالتی (مال من)  ma:lti

مالنا (مال ما) ma:lna                                مالتنا (مال ما) ma:latna


البته ممکن است بصورت های دیگری هم تلفظ و بیان شوند مثلاً ممکن است به جای اینکه بگویند «مالتکم» بگویند «مالاتکم» که آن به دیگر لهجه های موجود در عراق بر می گردد ولی اصل این عبارات به این صورت است .

ونکته دیگر اینکه منظور از مذکر و مونث این است که مثلاً نمی توانیم بگوییم «السیارة مالی» چون کلمه« سیارة» یک کلمه مونث است و باید گفته شود «السیارة مالتی» که این تفاوت ساده بین آنهاست...


 

در ضمن از دوستان به خاطر نظرات و پیشنهادات متشکریم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 3 آبان 1392 :: نویسنده : arabicdialect group
با سلام 
در این قسمت به مبحث ضمایر انعکاسی پرداخته ایم.
در عراقی مشابه عربی فصیح از یک نوع ضمیر انعکاسی استفاده میشود.


بنفسی (binafsi)  »»»»»»»»»»»»»» خودم
بنفسنا (bi-anfusna) »»»»»»»»»»» خودمان
بنفسک (binafsak) »»»»»»»»»»» خودت
بنفسچ (binafsich) »»»»»»»»»»»» خودت(مونث)
بنفسکم (bi-anfuskom)»»»»»»»» خودتان
بنفسه (binafsa) »»»»»»»»»»»»» خودش
بنفسها (binafs.ha) »»»»»»»»»»»»خودش(مونث)
بنفسهم (bi-anfusihum) »»»»»»»» خودشان

* به طرز نگارش کلمات و نحوه تلفظشان دقت کنید.

نکته اول: البته از ضمایر دیگری هم می توان استفاده کرد:  بوحد(biwahd)+(ضمایرمتصل) «خود...به تنهایی»
بوحدی - بوحدنا - بوحدک - بوحدچ - بوحدکم - بوحده - بوحدها - بوحدهم

نکته دوم: در مکالمات از قیدی (کلمه ای) می توانیم استفاده کنیم که به معنی (شخصاً) می باشد و آن قید «شخصیاً» است که بین ضمیر و فعل قرار می گیرد؛مانند مثال زیر:
آنی شخصیاً اروح له. (من خودم شخصاً پیش او میروم)نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 17 شهریور 1392 :: نویسنده : arabicdialect group
تشدید کننده ها

بعضی از حروف تعریف هستند که به عنوان تشدید کننده استفاده می شوند و معمولاً بعد از صفات قرار می گیرند و بعضی اوقات هم می توان به عنوان قید از آنها در جملات استفاده کرد که به ترتیب زیر میباشند:

1. أی (ay) : هر - کدام؟»»بعد از این تشدید کننده و حرف استفهام از اسامی مفرد یا گروه عددی یا ضمیر «واحد» و ... استفاده می شود.
مثال: أی واحد؟ (کدام یک؟) - های خذ أی کتاب ترید (هر کتابی را می خواهی بگیر) - أی تلث مواضع (هر سه موضوع)

2. بعض (ba9adh) : بعضی - بعضی از »» بعد از این تشدید کننده معمولاٌ از اسامی جمع استفاده میشود.

مثال: بعض أشیاء (بعضی اشیاء) - بعض الاحیان (بعضی اوقات) - بعض الشُّغُل (بعضی از کارها)

3. خــوش (khoosh): خوب - عالی-زیبا »» این تشدید کننده به خودی خود غیرقابل تغییر است و با اسامی که چه جمع باشند چه مفرد و چه مذکرباشند چه مونث و ... می آید.
مثال: هالخوش وُلِد (این پسران خوب ) - هو خوش وَلَد ( او پسر خوبی است) - خوش سُوّاق ( رانندگان خوب)

4. شــلــون (shloon): چطور؟ - کدام نوع؟ - چه (صفت تعجی)- چقدر(صفت تعجبی)»» بعد از این تشدید کننده و حرف استفهام از اسامی جمع و مفرد وصفات یا عبارت وصفی و... استفاده میشود.
مثال: شلون میز؟ (چه نوع میزی؟) - شلون حلو هالورد إل عدکم بالحدیقة. (چه گلهای زیبایی در باغچه دارید)

5.شویّة (shwayya) : کمی - اندکی - مقدار کمی »» از این تشدید کننده به عنوان قید هم استفاده میشود
مثال : انطینی شویة مای (مقداری آب به من بده) -  اگدر احچی فرنسی شویة ( میتوانم کمی فرانسوی صحبت کنم)
نکته مهم تلفظی: اگر بعد از «شویة» اسمی بیاید بصورت «شویّت» تلفظ میشود مانند مثال اولی «انطینی شویت مای»

6. هوایة(hwaaya): تعداد زیادی - خیلی »» این کلمه می تواند بصورت قید هم استفاده شود و قبل و بعد اسامی بیاد و بیشتر بصورت صفت است و کلماتی مانند «کلش» که صفت صفت هستند می توانند پیش از آنها بیاید و ...
مثال: هوایة ناس (مردم زیادی) - هو یحچی هوایة ( او زیاد حرف میزند) - کلش هوایة (خیلی زیاد)

7. إشگد (shgadd): چه قدر(حرف استفهام و صفت تعجبی)»» کاربرد این تشدیده کننده و حرف استفهام مانند مورد چهارم میباشد.
مثال: إشگد حلو هالورد إل عدکم بالحدیقة و مثالهای دیگر ...
نکته تلفظی: سعی کنید این کلمه را بصورت «اژگد» تلفظ کنید.

8. کــل (kull): همه - هر - تمام »» اگر بعد از این کلمه از اسامی معرفه استفاده شود به معنی «همه» می باشد و اگر بعد از این کلمه از اسامی نکره استفاده شود به معنی «هر» میباشد البته به شکلی دیگر هم می توان از این کلمه استفاده کرد.
مثال: کل البیت ( همه خانه) - کل بیت ( هر خانه) 
کاربردهای دیگر « کل» : می توان با ضمایر متصل استفاده کرد مثل: البیت کلّه (تمام خانه)
«کل» می تواند ابتدای عبارت منفی بیاید. مثل: کل الهدومی ما تنلبس (هیچ کدام از لباسهایم پوشیده نشده اند)

9. کــلّــش (kullish): خیلی »» این کلمه به نوعی صفت صفت محسوب می شود که میتواند قبل یا بعد از آن بیاید
مثال: کلّش طویل ( خیلی بلند) - الاشیاء المهمة کلش (این چیزها خیلی مهم هستند)

10.نفس (nafis) : شبیه - همانند »» قبل از اسامی معرفه می آید.
مثال: نفس الایام ( همان روزها) - نفس نوع الگهوة (همان نوع قهوه)
نکته مهم 1: شاید بپرسید « نوع» که معرفه نیست چون «ال» ندارد ولی بدانید که معارف آنهایی نیستند که فقط «ال» بر سر آنها بیاید 

                             معارف شش بود مضمر، اضافه                علم،ذواللام، موصول، اشاره
که اینجا «نوع الگهوة» ترکیب اضافی است و جزء معارف محسوب می شود.
نکته مهم2: این کلمه می تواند با ضمایر متصل بیاید که به صورت «خود» یعنی ضمایر انعکاسی ترجمه می شود
مثال: حسن نفسه راح للعراق. (حسن خودش به عراق رفت)

11. هالگد (halgadd): این قدر- این چنین-اینطور »» می تواند قبل از اسامی یا صفات یا عبارات وصفیه و... بیاید.
مثال: هالگد سیارات (ماشین های زیادی) - لیش تحچی هالگد؟ (چرا این قدر صحبت می کنی؟)

12. فــدّ (fadd): این کلمه کاربردهای زیادی دارد که به بیان آنها می پردازیم:

الف) می تواند به معنی «یک» - «چیزی» باشد. 
مثال: تحب تشرب فد شی؟ (دوست داری چیزی بخوری؟)
ب)می تواند به معنی «بعضی - تعدادی» باشد اگر بعد از آن از اسامی جمع نکره استفاده شود در غیر اینصورت به شکل دیگری است.
مثال: انطانی فد اسباب سخیفة (دلایل چرندی برای من آورد) - فد عشر دقائق (تقریباً ده دقیقه)
ج)می تواند به معنی «مشابه- یکی» باشد 
مثال: الغُرَف کلها فد شکل ( اتاقها یک شکل -مشابه هستند)
د) و ترکیبات دیگر:
1. فد شی : چیزی-هرچیزی
2.فد مرة : یکبار-یک مرتبه
3. فد مُکان: هرجا - یک جایی
4.فد یوم : روزی - گه گاه
5. فد أحد / فد واحد: هرکس - کسی »» البته از «فد واحد» زمانی استفاده میشود که شخص خاصی مورد نظر باشد
6.فد چم : چندین - تعدادی »» البته بعد از «فد چم» از اسامی مفرد استفاده میشود
و...


درپایان نکته مهم این که ما در این بخش تنها تعدادی از شمارنده ها و تشدید کننده ها و کاربردهای عمومی آنها را به شما آموختیم 
و به نظر ما مهمترین آنها را برشمردیم و از شما می خواهیم آنها را به نحو احسن فراگیرید.

با ما باشید با بخش های جدید تر که از این درگاه در اختیار شما عزیزان در راستای فراگیری هر چه بهتر این لهجه قرار خواهیم داد.

موفق و پیروز باشید

 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 9 شهریور 1392 :: نویسنده : arabicdialect group
در ادامه مباحث قبلی به مبحث حروف اشاره (اسماء الاشارة) رسیدیم 
در قسمتهای قبلی تقریبا توضیحات کاملی را داده بودیم با این وجود نمودار حروف اشاره بصورت زیر میباشد:

 تعداد و جنس  نزدیک (این - اینها)دور (آن -آنها) 
 مفرد مذکر  ها / هاذاذاک / هذاک 
مفرد مونث  های / هاذی ذیچ / هذیچ
جمع مذکر  ذولة / هذولة ذولاک/ذوک/هذولاک
جمع مونث  ذنی / هذنی ذنیچ 


البته جدیداً از جمع مذکر هم به جای جمع مونث استفاده می شود و... 
و بدانید نباید مته به خشخاش بگذارید چون در مکالمه تقریباً هر چیزی ممکن است رخ دهد ولی...  
برای مطالعه بیش تر به قسمتهای قبلی مراجعه کنید.
نوع مطلب : Modern Iraqi Arabic، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 7 شهریور 1392 :: نویسنده : arabicdialect group
«حروف الجر»
در این بخش شما را با اکثر حروف جر یا همان حروف اضافه آشنا می سازیم
البته از میان این حروف اضافه آنهایی را که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند با علامت ستار(*) مشخص کرده ایم و سعی کنید به خوبی در خاطر بسپارید.
 1. أثناء (athna) : در طول » لا تخلّیهم یجمعون الفلوس أثناء الاجتماع. 
 2. إلی (إلـ -) (ilaa): تا - تا حدود »  ما عندی فلوس تگدر تصتبرلی إلی باچر.
 3. إلّا (illa):به جز-به استثناء-فقط»  ما أشوفه الّا مرة بالأسبوع. (در جملات منفی به معنای فقط می باشد)
 4. * برَّا (barra): بیرون - خارج » إطلع برّا للغرفة. 
 5. * بعد (ba9ad): بعد از-پس از » إرجعوا بعد اسبوعین. 
 6. * بین (been): در میان » شفتهم بین الجماعة گبل شهر.
 7. * بدال (bidaal): به جای » گِتــلَه (گِلِت له) روح هناک بدال حسن. 
 8. * بلیّه (blayya): بدون » ما اگدر اقرا نصوص بلیّه مناظرة. (به ندرت از بَلَه - بدون هم استفاده می شود)
 9. * جَوّه (jawwa) : زیر - پایین » د اشوفهم جوّه المیز. (از تحت نیز استفاده می شود)  
 10.  حسب (hasab): بر اساس - بر طبق »  لاتسمع حسب ذوقک.
 11. حول (hawl): دور-پیرامون - در اطراف » اوگفوا حول السیارة حتی أرجع. (البته از دور-مدایرهم استفاده میشود)
 12. * داخل (dakhil) : درون - داخل » حطّهم داخل الغرفة. (از جوّه نیز استفاده میشود)
 13. ضد (Dhid) : برخلاف - ضد- مخالف » هالعمل ضد القانون.
 14. * فوگ (foog) : بالا-علاوه براین » فوگ النکتة اسویها بیّ ، د یحچی علیه.
 15. غیر (gheer): به جز - غیر از » ما چان أکو شی زین بالحفلة غیر الچای.
 16. مثل (mithil): مثل - شبیه » أرید مثل هالکتب.
 17. * من (min): از » آنی ازغر(اصغر) منــه ولیکن اکبر من حسن.
 18. * ورا (wara): پشت - عقب - بعد از» ما اگدر اشوف ورا هالجدار.
 19. * ویّا (wiyya): همراه - با » تریدین تروحین للسینما ویا اختی؟
 20. * یـــمّ (yamma): کنار » تعال اگعد یمّــی.
 21. * گبل (gabul): قبل از-پیش از» ارید اشوفه گبل ساعة دعش بالیلة.
 22. * گدّام (giddaam): جلوی - پیش رو» رح اشوفک گدام الفندق.
 23. * گبال (gbaal): روبرو- مقابل» اکو خوش مطعم گبال الفندق.  
توصیه ای  درباره چند حرف اضافه و اینکه برای حروف اضافه «زیر- پایین» از «تحت» بیشتر از «جوّه» استفاده کنید و برای حرف اضافه «درون- داخل» از «داخل» و مخصوصا «جوّه» استفاده کنید.

با ما همراه باشید  


نوع مطلب : Modern Iraqi Arabic، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 23 مرداد 1392 :: نویسنده : arabicdialect group

حروف ربط

در این بخش شما را با بعضی از حروف ربط کاربردی آشنا می سازیم البته لازم به ذکر است که این حروف تمام آن حروف مدنظر برای مکالمه نیستند اما بسامد زیادی در لهجه عراقی دارند پس اگر تمایل به یادگیری بیشتر دارید به دیکشنری های موجود در سایت مراجعه کنید.(دربخش های گذشته)


گَبِل ما (قبل از اینکه): شفته گبل ما مشیت.

بعد ما – وَرا ما (بعد از اینکه): عرفته ورا ما حچی ویاک.

لِمّن – لمّا – عِدما – مِن (زمانیکه- وقتیکه): لمن دخلنا لبیت همّ انهزمو.

لأن – عَلمود – لِسبب(چونکه – زیرا): ما جاء لأن چان مریض.

حتّی – عَلمود – مِنشان (برای اینکه – تا): رحت حتّی شفته.

بس – ولکن – ولو (اما – ولی): یعجبنی أسویها بس ماعندی وکت.

مَعَلیک - فوگ ما (علی رغم اینکه): فوگ ما ساعدنا، گام یعادینا.

وِلـهَلسّبب – ولهذا (بنابراین – از اینرو): تعبت هوایة ولهذا أرید أگعد شویة.

هَمّینَة - هَم (نیز- همچنین): یاخذ اخوه همینة ویاه.

موبس...همینة...(نه تنها...بلکه...):موبس راح همینة ما سمحها راحت.

إذا + افعال مضارع :برای بیان شرط زمانیکه احتمال وقوع عمل وجود دارد.

إذا تدرس ، تنجح (رح تنجح)

لو+ افعال ماضی: برای بیان شرط زمانیکه عملی فرضی یا غیرممکن باشد.

لو چان عندی فلوس، چان اشتریت السیارة.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
لهجه عراقی
آموزش صحیح و جز به جز لهجه عراقی
درباره وبلاگ

بازدیدکنندگان وبلاگ آموزش لهجه عراقی، آموزش تنها به صورت رایگان و از این وبلاگ صورت خواهد گرفت و هیچگونه کلاسی از سوی این گروه آموزشی وجود ندارد.
با تشکر

مدیر وبلاگ : arabicdialect group
موضوعات
نویسندگان
نظرسنجی
کدام یک از برنامه های زیر مد نظر شماست؟

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :